Het is bijna 5 mei, dan viert Nederland weer bevrijding! Wat is voor jou vrijheid wat beweegt jou?
VERZEN VOOR VREDE: Een aantal mensen hebben ons al eigen Verzen voor Vrede opgestuurd. Hieronder kunt u het lezen, wilt u ook uw Verzen voor Vrede sturen dat kan nog vóór 3 mei 2022, dan plaatsen wij ook jouw vrijheidsgedicht.

Verzen voor Vrede
Vrede

Een diepe vijver met stilstaand water,
in zichzelf rustend, bewegingsloos,
twijgjes, bladeren van een overhangende tak
drijven op het gladde zwarte oppervlak,
er is wat zwerfvuil ingewaaid.

Een lichte windvlaag, die over het water strijkt,
het heel voorzichtig en zachtjes aait,
doet het rimpelen, maakt kleine golfjes,
al opgelost voor ze de oever hebben bereikt.

Maar soms, meestal onverwacht,
verstoort met veel geweld iets groots,
als een enorme steen, het kalme tafereel,
baant zich met verwoestende kracht
– het water spat tegen de walkanten uiteen –
een weg loodrecht naar beneden.

En dat wat roerloos op de bodem ligt,
de restanten van een grijs verleden,
gaat, nog in gave staat, wild woelen,
wordt, dwingend naar boven gestuwd,
zichtbaar in het wolkende water.

En pas na een tijdje, soms eerst veel later,
als een storm die langzaam luwt,
als stilte na zware tropische regen,
keert de rust terug, wordt het weer vrede,
heeft alles weer een plaats gekregen.
Wilte van Houten

Vredespaleis

Elke morgen
kijk ik
vanuit mijn werkruimte
naar het Vredespaleis
en elke morgen
zie ik
op mijn computer
in mijn werkruimte
dat er
dat de vrede nog altijd
ver weg is

©Alexander Franken

Onmetelijk licht
het is stil, ik ruik kersen
elke hartslag afgeschreven
er is licht in mijn hoofd
zonder scherpte of vuur maar zacht en oneindig
alle kleuren zijn er in aanwezig

licht als het zachte ruisen van een kalme zee
het weegt niets en ligt over alles, in alles
niet te raden waar het begint of heen zou gaan
een soldaat
van onder tot boven gebarsten
iets in zijn schaduw oefent al de radslag
in dat licht
© Johanna de haan

Vrede

Als het veilig is, zingen de vogels
Geen bommen die hier doen verstommen,
Geen betonnen muren die hun zang buitensluit;
Hier zingen alle vogels,
Hier is vrede.
Alle vogels zingen tegelijk, precies het lied wat zij willen zingen,
niemand die hen voorschrijft wat ze wel en niet kunnen zingen,
waar of wanneer.
Hier is vrede;
van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat kun je vogels horen zingen.
Hier is de vrede, zo lang al dat de grens niet meer wordt bewaakt,
Er zingen nu vogels
En de grenspaal is al bijna overgroeid.
We halen opgelucht adem,
Want vrede is hier.
We genieten van de zon,
van de wind door onze haren,
We fietsen fluitend de grens over
En ook hier zingen de vogels.

Nymphaea Notschaele